Title

Description

verbouw nemius klooster

Door stichting, Bij de soete moeder is het initiatief ontstaan om het klooster om te bouwen tot hotel. Het speciale karakter krijgt dit 20er jaren klooster door vakkundige verbouwing. Een belangrijk punt voor opdrachtgever Zayaz is een duurzame verbouwing. Ook voor de nieuwe eigenaar is dit onderkend.
Er komen 22 luxe hotelkamers die geheel door duurzaam opgewekte energie verwarmd,gekoeld worden. Het douchewater wordt geproduceerd door zonnecollectoren of aardwarmte. ook het ventilatiesysteem wordt door aardwarmte verwarmd.