Energieadvies

Onder energieadvies vallen de volgende onderdelen:

Onderzoeksfase:

Bestaande bouw 
Er wordt er gestart met een onderzoek naar de bestaande situatie. Dit doen we aan de hand van een bouwkundige en installatie-technische opname van de woning. Hieruit komen de verbeterpunten naar voren. Deze worden in kaart gebracht.
Ook kan hierbij thermografisch worden vastgelegd waar er warmteverlies optreedt in de verschillende bouwdelen. Dit gebeurt met een thermografische camera. Hiermee worden de oppervlakten thermografisch vastgelegd.
Verder worden de lucht, en wand temperaturen in beeld gebracht, waarna de kritische gebieden bepaald kunnen worden. Hier kunnen de de problemen bij de bron worden aangepakt.

Bepalingsfase:

Het maken van de transmissieberekeningen.
Het maken van een energie prestatie rapport voor woning of utiliteitsgebouw.
Het adviseren in energie beperkende maatregelen.
Het berekenen van energiebesparende maatregelen.
Het opstellen van een bouwkundig en installatietechnisch stappenplan.
Het begeleiden van het aanbestedingstraject.